Bulvár
Gasztronómia
Veterán autók
Webshop
Trimedio TV
Trimedio Rádió
Hírek
Eladó cégek
Utazások
Podcast
Bulvár
Gasztronómia
Veterán autók
Webshop
Trimedio TV
Trimedio Rádió
Hírek
Eladó cégek
Utazások
Podcast

Mi az ISO 14001 szabvány?

Az ISO 14001 egy nemzetközi szabvány a környezetközpontú irányítási rendszer (EMS) kialakítására és bevezetésére.Az ISO 14001 követelményei keretet és iránymutatásokat nyújtanak a környezetközpontú irányítási rendszer kialakításához, hogy ne hagyja ki az EMS sikeréhez szükséges fontos elemeket.

Mik az ISO 14001 egyszerű alapjai?

Az ISO 14001 a környezetközpontú irányítási rendszer kialakításának és megvalósításának nemzetközi szabványává vált. A szabványt az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) adja ki, egy olyan nemzetközi testület, amely világszerte elfogadott szabványokat hoz létre és terjeszt. A környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek legújabb változatát 2015-ben adták ki, és „ISO 14001” néven emlegetik. A szabványt a tagországok többsége elfogadta a kiadása és frissítése előtt, és mint ilyen, a világ országainak többsége által elfogadott, nemzetközileg elismert szabvány lett. Az ISO 14001 tanúsításról 2017 végén készült felmérés szerint az ISO 14001 környezetirányítási rendszert bevezető vállalatok száma világszerte stabil tendenciát mutat. Az alábbiakban az előző 6 éves időszak eredményeit mutatjuk be.

Mi az a ISO 14001 környezetirányítási rendszer (KIR)?

Az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer, gyakran EMS-nek (vagy magyarul KIR-nek) is nevezik, azokat a politikákat, folyamatokat, terveket, gyakorlatokat és nyilvántartásokat foglalja magában, amelyek meghatározzák azokat a szabályokat, amelyek a vállalat környezetével való kölcsönhatást szabályozzák. Ezt a rendszert az Ön konkrét vállalatára kell szabni, mivel csak az Ön vállalata rendelkezik az Ön konkrét üzleti folyamatainak megfelelő pontos jogi követelményekkel és környezeti kölcsönhatásokkal. Az ISO 14001 követelményei azonban keretet és iránymutatásokat adnak a környezetközpontú irányítási rendszer létrehozásához, hogy ne hagyjon ki olyan fontos elemeket, amelyek szükségesek az ISO 14001 környezetirányítási rendszer sikeréhez.

A lényegre térve, miért fontos az ISO 14001 szabvány?

A környezetünkről való gondoskodás és annak megakadályozása, hogy vállalataink negatív hatást gyakoroljanak a környezetre, a két legfontosabb kihívás, amellyel napjainkban a vállalkozásoknak szembe kell nézniük. Az ISO 14001 környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetésének egyik legnagyobb előnye az az elismerés, amely azzal jár, hogy azon vállalkozások közé tartozunk, amelyek eléggé odafigyelnek arra, hogy csökkentsék környezeti lábnyomukat. Ez jobb kapcsolatokat hozhat a vállalat számára az ügyfelekkel, a nyilvánossággal és általában a közösséggel, de más előnyökkel is jár.

A jó közmegítélés mellett sok vállalat pénzt is megtakaríthat az ISO 14001 környezetirányítási rendszer bevezetésével. Ezt a felelősségre vonási költségeket eredményező események csökkentésével, a kedvezőbb költségű biztosítások megkötésével, valamint az alapanyagok és az energia takarékos felhasználásával lehet elérni a csökkentési erőfeszítések révén. A költségkontroll javulása olyan előny, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor a környezetvédelmi vezetési rendszer bevezetéséről döntünk.

Hogyan néz ki valójában az ISO 14001?

Az ISO 14001 struktúrája tíz szakaszra oszlik. Az első három bevezető jellegű, az utolsó hét pedig a környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó követelményeket tartalmazza. Az alábbiakban ismertetjük, hogy miről szól a hét fő szakasz:

  1. szakasz: A szervezet kontextusa – Ez a szakasz a szervezet megértésére vonatkozó követelményekről szól az EMS bevezetése érdekében. Tartalmazza a belső és külső kérdések azonosítására, az érdekelt felek és elvárásaik azonosítására, az EMK hatályának meghatározására és az EMK-hoz szükséges folyamatok azonosítására vonatkozó követelményeket.
  2. szakasz: Vezetés – A vezetési követelmények arra vonatkoznak, hogy a felső vezetésnek fontos szerepet kell játszania az EMS megvalósításában. A felső vezetésnek bizonyítania kell az EMS iránti elkötelezettségét a környezetvédelmi elkötelezettség biztosításával, a környezetvédelmi politika meghatározásával és kommunikálásával, valamint a szervezeten belüli szerepek és felelősségek kijelölésével.
  3. szakasz: Tervezés – A felső vezetésnek terveznie kell az EMS folyamatos működését is. Fel kell mérni az ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel kapcsolatos kockázatokat és lehetőségeket a szervezetben, és meg kell határozni a környezetvédelmi fejlesztési célokat, valamint terveket kell készíteni e célok elérésére. Emellett a szervezetnek fel kell mérnie a szervezeti folyamatok kölcsönhatásának és a környezetre gyakorolt hatásának valamennyi módját, valamint a szervezet számára előírt jogi és egyéb kötelezettségvállalásokat.
  4. szakasz: Támogatás – A támogatási szakasz az ISO 14001 környezetirányítási rendszer összes erőforrásának kezelésével foglalkozik, és tartalmazza a kompetencia, a tudatosság, a kommunikáció és a dokumentált információk (a folyamatokhoz szükséges dokumentumok és nyilvántartások) ellenőrzésére vonatkozó követelményeket is.
  5. szakasz: Üzemeltetés – Az üzemeltetési követelmények a szervezeti folyamatokhoz szükséges környezeti ellenőrzések minden aspektusával foglalkoznak, valamint a lehetséges vészhelyzetek azonosításának és a válaszlépések megtervezésének szükségességével, hogy felkészülten tudjon reagálni vészhelyzet esetén.
  6. szakasz: Teljesítményértékelés – Ez a szakasz tartalmazza azokat a követelményeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Ön nyomon tudja követni, hogy az Ön ISO 14001 környezetirányítási rendszere jól működik. Ide tartozik a folyamatok nyomon követése és mérése, a környezeti megfelelés értékelése, a belső auditok és az EMS folyamatos vezetői felülvizsgálata.
  7. szakasz: Fejlesztés – Ez az utolsó szakasz tartalmazza azokat a követelményeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön ISO 14001 környezetirányítási rendszere idővel jobbá váljon. Ide tartozik a folyamatok nem megfelelőségének értékelése és a folyamatokra vonatkozó korrekciós intézkedések meghozatala. Ezek a szakaszok a Tervezz – Tégy – Ellenőrizd – Cselekedj cikluson alapulnak, amely ezeket az elemeket használja fel a szervezet folyamataiban történő változtatások végrehajtásához, hogy a folyamatokon belüli javulást ösztönözze és fenntartsa.

Miért érdemes az ISO 14001 szabványt bevezetni a cégében?

Az ISO 14001 szabvány előnyeit nem lehet eléggé hangsúlyozni; kisebb és nagyobb vállalatok egyaránt nagyszerűen alkalmazzák ezt a szabványt, amint azt fentebb említettük. Az alábbiakban csak néhányat említünk ezek közül az előnyök közül:
• Javítja imázsát és hitelességét – Azzal, hogy biztosítja ügyfeleit arról, hogy elkötelezte magát a környezeti hatások bizonyítható kezelése mellett, a jó közmegítélés fenntartása és a jobb közösségi kapcsolatok révén javíthatja imázsát és piaci részesedését.
• Javíthatja a költségkontrollt – Az egyik javulás, amelyre minden vállalat törekszik, a költségek csökkentése.

Az ISO 14001 környezetirányítási rendszer segíthet ebben az energia- és alapanyag-takarékosság révén, miközben csökkenti az olyan eseményeket, amelyek miatt a vállalatnak felelősségi költségei keletkezhetnek, és a jobb környezetvédelmi ellenőrzés segíthet abban, hogy a vállalat számára csökkentett költségekkel kössön biztosítást.

Használjon bizonyítékokon alapuló döntéshozatalt – Ha biztosítja, hogy pontos adatok alapján hozza meg döntéseit arról, hogy mit kell javítania, jelentősen növelheti annak esélyét, hogy a fejlesztések már az első alkalommal sikeresek lesznek ahelyett, hogy több sikertelen próbálkozásra kerülne sor. Az adatok felhasználásával nyomon követheti az előrehaladást, és korrigálhatja ezeket a fejlesztési kezdeményezéseket, mielőtt azok „kisiklanának”, ami költséget és időt takaríthat meg.

A folyamatos fejlesztés kultúrájának megteremtése – A folyamatos fejlesztéssel szisztematikusan dolgozhat a jobb folyamatok és a környezeti hatások csökkentése érdekében, hogy javítsa a közvéleményben kialakult képét, és potenciálisan csökkentse a költségeket, ahogyan azt fentebb azonosítottuk. Ha a fejlesztés kultúrája kialakul, az emberek mindig keresik a módját annak, hogyan javíthatják a folyamatokat, ami megkönnyíti az ISO 14001 környezetirányítási rendszer fenntartását. Az ISO 14001 szabvány szerinti irányítási rendszert gyakran vezetik be integráltan az ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel.

Vonja be a munkatársait! Ha választhatna, hogy egy olyan vállalatnál dolgozik-e, amelyik törődik a környezetével, vagy egy olyannál, amelyik nem, a legtöbb ember az előbbit választaná. Azzal, hogy bevonja alkalmazottait a környezeti lábnyom csökkentésére irányuló csoportos erőfeszítésbe, növelheti az alkalmazottak összpontosítását és megtartását.

Milyen gyakorlati lépések vezetnek az ISO 14001 tanúsítás megszerzéséhez?

Mi az ISO 14001 tanúsítás? A tanúsításnak két típusa van: a vállalat környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítása az ISO 14001 követelményei alapján, valamint az egyének tanúsítása, hogy képesek legyenek az ISO 14001 követelményei alapján auditálni. Ez a szakasz az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésének és tanúsításának lépéseit tárgyalja. A vállalat ISO 14001 tanúsítása magában foglalja az ISO 14001 követelményein alapuló környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését, majd egy elismert tanúsító szervezet megbízását, hogy auditálja a vállalat ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerét.

A vezetőség támogatásával és az EMS-re vonatkozó jogi követelmények meghatározásával kezdve a környezetvédelmi politika, a környezetvédelmi szempontok, valamint a környezetvédelmi célkitűzések és célok meghatározásával kell kezdenie, amelyek együttesen határozzák meg a környezetvédelmi vezetési rendszer általános hatályát és végrehajtását. Ezekkel együtt létre kell hoznia a szervezet működéséhez szükséges kötelező és kiegészítő folyamatokat és eljárásokat. Számos kötelező folyamatot kell tartalmaznia, és továbbiakat kell hozzáadni, amint a vállalat szükségesnek találja őket. Ezt a dokumentum- és nyilvántartáskészítést elvégezheti vállalaton belül, vagy segítséget kaphat egy tanácsadó segítségével. Miután az összes folyamat és eljárás elkészült, egy ideig működtetnie kell az ISO 14001 környezetirányítási rendszert. Ezzel összegyűjtheti a következő lépésekhez szükséges nyilvántartásokat: a rendszer auditálása és felülvizsgálata, valamint a tanúsítvány megszerzése.

Kötelező lépések szükségesek a végrehajtás befejezéséhez és a vállalat tanúsításának megszerzéséhez.

Miután befejezte az összes dokumentációt és végrehajtotta azt, a szervezetnek a következő lépéseket is el kell végeznie a sikeres tanúsítás érdekében:

  1. Belső audit – A belső audit azért van, hogy Ön ellenőrizze az Ön ISO 14001 környezetirányítási rendszer folyamatait. A cél annak biztosítása, hogy a nyilvántartások a folyamatok megfelelőségét igazolják, és olyan problémák és gyengeségek megtalálása, amelyek egyébként rejtve maradnának.
  2. Vezetői átvizsgálás – Az Ön vezetése által végzett hivatalos felülvizsgálat, amelynek célja az irányítási rendszer folyamataival kapcsolatos releváns tények értékelése a megfelelő döntések meghozatala és az erőforrások hozzárendelése érdekében.
  3. Javító intézkedések – A belső auditot és a vezetői felülvizsgálatot követően ki kell javítania az azonosított problémák kiváltó okát, és dokumentálnia kell, hogyan oldották meg azokat.

A tanúsítási folyamat két szakaszra oszlik:

• Első szakasz (dokumentáció felülvizsgálata) – Az Ön által választott tanúsító szervezet auditorai ellenőrzik, hogy dokumentációja megfelel-e az ISO 14001 szabvány követelményeinek.
• Második szakasz (fő audit) – Itt a tanúsító szervezet auditorai a dokumentumok, nyilvántartások és vállalati gyakorlatok áttekintésével ellenőrzik, hogy az Ön tényleges tevékenységei megfelelnek-e mind az ISO 14001 szabványnak, mind az Ön dokumentációjának.